Vaše pomoc

Finančním darem zaslaným na účet 1833008001/5500 podpoříte naši práci ve prospěch nevidomých lidí s vodicími psy.

Darem ve prospěch veřejné sbírky 1833008028/5500 podpoříte konkrétní projekty, viz popis níže.

Spolek VODICÍ PES, z.s. aktivně podporuje několik projektů. Je činný ve veřejné sbírce s výtěžkem ve prospěch uživatelů služebpro částečný doplatek pořízení vodicích psů, a na výdaje související s péčí a službu vodicích psů. Získané prostředky pomáhají v projektech Patronát štěněte a provoz Pensionu pro staré vodicí psy, kteří nemohou být ze závažných důvodů u svých nevidomých lidí.

Významnou je i přímá pomoc a spolupráce se ziskovým sektorem. Jednotlivci či organizace darují na základě darovacích smluv část svých volných finančních prostředků ve prospěch poskytované sociální služby. Díky všem těmto dárcům je možné v projektech pokračovat a naplňovat tak motto z knihy A. Exupéryho Malý princ:

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz!

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód