Správně vidíme jen srdcem.
Co je důležité, je očím neviditelné.

—Antoine de Saint-Exupéry

Dračí lodě 2024

VODICÍ PES na dračích lodích, 2. ročník charitativního závodu

Termín: 16.6.2024

Místo: loděnice u Jundrovského mostu, Brno

Přihlášky a podrobné informace: www.dragonboatsport.cz

PŘIJĎTE SE POBAVIT A PODPOŘIT NÁS!

Jak získat vodicího psa? Vaše pomoc

PŘEDSTAVENÍ

ŠKOLA PRO VÝCVIK VODICÍCH PSŮ, s.r.o. podporuje klienty s těžkým postižením zraku, kteří chtějí uplatňovat svoji samostatnost a nezávislost na okolí prostřednictvím služby vodicích psů. Navzdory svému handicapu chtějí být součástí běžného života společnosti.

Posláním spolku VODICÍ PES, z. s. je podpora klientů, kteří využívají vodicího psa nebo se na jeho využívání připravují. Podpora se týká oblasti osobního rozvoje, samostatného pohybu a řešení individuálních problémů při pohybu tak, aby byli klienti úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu.

Práce Školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o. a VODICÍ PES, z. s. na sebe vzájemně navazují, jsou součástí uceleného spektra služeb poskytovaných lidem s těžkým postižením zraku.

KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTI

Milan Dvořák se výchovou a výcvikem vodicích psů zabývá od roku 1994. V roce 2000 založil Školu pro výcvik vodicích psů v Brně. Účastní se odborných konferencí se zaměřením na kompenzační pomůcky pro nevidomé a potřeby pro vodicí psy. Díky spolupráci se zahraničními školami získává nové poznatky ke zdokonalování práce vodicích psů.

V roce 2006 bylo škole uděleno prestižní členství v International Guide Dog Federation se sídlem ve Velké Británii. Kvalita práce dle standardů IGDF je pravidelně kontrolována mezinárodními inspektory.

Spolek VODICÍ PES, z.s. je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pracovníci spolku jsou školenými sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách, každoročně prohlubují své znalosti prostřednictvím dalších akreditovaných kurzů a seminářů.