Patronát štěněte

Projekt získávání finančních prostředků na náklady spojené s prvním rokem života štěněte – budoucího vodicího psa.

Nároky na službu vodicího psa jsou vysoké. Štěňátka vedeme laskavou péčí a vhodnou výchovou k tomu, aby službu vnímala jako radostné dobrodružství a příjemný život po boku člověka. Snažíme se získávat finanční prostředky na úhradu veterinární péče, kvalitního krmení a materiálního dostatku pro každého z nich.

Štěňátka se ke své budoucí práci připravují hravou formou od dvou měsíců věku. Svěřujeme je pečovatelům, kteří jim věnují svůj čas a lásku, doplňují přirozenou psí smečku člověkem a pomáhají vytvářet pozitivní vztah k lidem.

Oslovuje-li vás myšlenka stát se Patronem některého ze štěňátek a můžete postrádat finanční prostředky, které nám umožní zajistit výživu, zdravotní péči a další nezbytné výdaje, prosíme, kontaktujte nás.

  • Částka 100 – 350 Kč je potřeba k nákupu vhodné hračky pro štěňátko
  • Částka 250 – 400 Kč k pořízení např. vodítka, obojku, misky na vodu
  • Částka 500 – 800 Kč k úhradě veterinárního vyšetření s očkováním
  • Částka 800 – 1 300 Kč umožní nákup pelíšku s vložkou
  • Částka 1 350 – 2 100 Kč zajistí nákup vhodného krmení na dobu cca 4 týdnů
  • Částka 50 – 70 000 Kč uhradí náklady na jedno štěně do jednoho roku věku.

Můžete-li finančně podpořit projekt Patronát štěněte, číslo transparentního účtu je 1833008001/5500. Kontaktujte nás, prosím, k uzavření Darovací smlouvy na konkrétní štěňátko. Následně obdržíte Potvrzení o daru na sociální účel.

Finanční dar na sociální účel lze ve smyslu platného znění zákona č. 586/92 Sb., §15, resp. §20 odečíst ze základu daně z příjmu.

Další informace rádi poskytneme na tel. 734 224 658.

ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ DĚKUJEME!

 

 

 

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód