Patronát štěněte

Projekt získávání finančních prostředků na náklady spojené s prvním rokem života štěněte – budoucího vodicího psa.

Nároky na službu vodicího psa jsou vysoké. Štěňátka vedeme laskavou péčí a vhodnou výchovou k tomu, aby službu vnímala jako radostné dobrodružství a příjemný život po boku člověka. Snažíme se získávat finanční prostředky na úhradu veterinární péče, kvalitního krmení a materiálního dostatku pro každého z nich.

Štěňátka se ke své budoucí práci připravují hravou formou od dvou měsíců věku. Svěřujeme je pečovatelům, kteří jim věnují svůj čas a lásku, doplňují přirozenou psí smečku člověkem a pomáhají vytvářet pozitivní vztah k lidem.

Oslovuje-li vás myšlenka stát se Patronem některého ze štěňátek a můžete postrádat finanční prostředky, které nám umožní zajistit výživu, zdravotní péči a další nezbytné výdaje, prosíme, kontaktujte nás.

  • Částka 100 – 350 Kč je potřeba k nákupu vhodné hračky pro štěňátko
  • Částka 250 – 400 Kč k pořízení např. vodítka, obojku, misky na vodu
  • Částka 500 – 800 Kč k úhradě veterinárního vyšetření s očkováním
  • Částka 800 – 1 300 Kč umožní nákup pelíšku s vložkou
  • Částka 1 350 – 2 100 Kč zajistí nákup vhodného krmení na dobu cca 4 týdnů
  • Částka 50 – 70 000 Kč uhradí náklady na jedno štěně do jednoho roku věku.

Můžete-li finančně podpořit projekt Patronát štěněte, číslo transparentního účtu je 1833008001/5500. Kontaktujte nás, prosím, k uzavření Darovací smlouvy na konkrétní štěňátko. Následně obdržíte Potvrzení o daru na sociální účel.

Finanční dar na sociální účel lze ve smyslu platného znění zákona č. 586/92 Sb., §15, resp. §20 odečíst ze základu daně z příjmu.

Další informace rádi poskytneme na tel. 734 224 658.

ZA PROJEVENOU PŘÍZEŇ DĚKUJEME!

 

 

 

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz!

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód