Spolek

VODICÍ PES, z.s. poskytuje službu sociální rehabilitace. Jejím posláním je podpora zrakově postižených klientů, kteří využívají vodicího psa nebo se na jeho službu připravují, popřípadě o tuto tzv. zvláštní pomůcku žádají. Podpora se týká oblasti osobního rozvoje, samostatného pohybu a řešení individuálních problémů při pohybu tak, aby byli klienti úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu.

ČINNOST

Prioritní aktivitou je pravidelné procvičování práce vodicích psů ve službě. Tímto se udržují ve špičkové pracovní kondici, a mohou být během mnohaleté služby v práci pro člověka vždy soustředění a spolehliví. VODICI PES, z.s. spolupracuje s instruktory brněnské školy pro výcvik vodicích psů, kteří jsou v pravidelných čtrnáctidenních intervalech k dispozici radou i praktickým procvičováním a osvěžením způsobu práce s vodicím psem.

Základem služby je jak individuální tak skupinová práce s klienty.
Vodicí pes významně přispívá k celkové SAMOSTATNOSTI, podporuje ZAČLENĚNÍ nevidomého člověka do společnosti. Samostatnost při pohybu a orientaci mu umožňuje smysluplně trávit VOLNÝ ČAS. Pes zároveň usnadňuje KONTAKT s lidmi, komunikaci s rodinou, spolupracovníky i přáteli.

Cíle služby sociální rehabilitace:

  • podpora samostatného a bezpečného pohybu v přirozeném prostředí člověka;
  • pomoc při budování a obnově sociálních vazeb;
  • zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.