Prezentace a osvěta veřejnosti

Významnou součástí našich pracovních aktivit je i zaměření na prezentaci světa nevidomých a vodicích psů nejen pro zainteresované odborníky, kteří přicházejí s nevidomými lidmi do styku pracovně, ale také pro školní zařízení, organizace, firmy a vidící veřejnost.

Projekt s názvem UVIDÍME je realizován díky finančnímu daru firmy IBM Česká Republika ve výši 41.000 Kč a za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši 15.000 Kč.

Nabízíme:

  • Interaktivní beseda “Vodicí pes ve službě člověku”. Účastníci se dozví jak probíhá příprava a služba vodicích psů, a také zásady kontaktu a vhodně nabídnuté pomoci nevidomému člověku. Besedy vede s pracovníkem spolku také nevidomý klient s vodicím psem, který zprostředkovává svou autentickou zkušenost. Délka i termín záleží na domluvě s konkrétní skupinou.
  • Beseda “Temnotou po Velké čínské zdi”: Životní příběh nevidomého sportovce Ondřeje Zmeškala, který po ztrátě zraku objevil sport. Začal běhat a absolvoval nejtěžší maraton světa na Velké čínské zdi. V současnosti se věnuje triatlonu (plavání, jízda na kole, běh). Nedávno se stal “Železným mužem”, když pokořil trať závodu Ironman v německém Regensburgu.
  • Sebezkušenostní zážitkové semináře JINÝM POHLEDEM: prostřednictvím osobní zkušenosti umožňují vyzkoušet si život a vnímání s těžkým postižením zraku za simulace těžkého zrakového postižení a v bezpečném prostředí. Cílem semináře je odstraňování bariér mezi zdravou veřejností a zrakově postiženými lidmi, vzdělávání v kontaktu s nimi, stmelování kolektivu skupiny.

                     

 

 

 

 

 

Na základě pozitivních zkušeností s osvětou veřejnosti jsme vytvořili
nový projekt
“Veď mě ve tmě”.

  • Projekt POMÁHEJME SPRÁVNĚ: na projektu spolupracuje Škola pro výcvik vodicích psů, s.r.o. se Statutárním městem Brno, Magistrátem města Brna (Odbor zdraví) a dalšími partnery (Tyfloservis, o.p.s., Středisko Teiresiás při MU). Cílem je seznámit širokou veřejnost s problematikou nevidomých a slabozrakých osob prostřednictvím situačních video-spotů a textového průvodce s obrázky. Ty obsahují ukázky jak správně nabídnout a provést pomoc osobám se zrakovým postižením s bílou holí nebo vodicím psem v různých situacích. Veřejnost se kromě toho dozví jak člověk se zrakovým postižením vidí, jaké prvky a pomůcky používá při pohybu v exteriéru a interiéru, čeho se vyvarovat apod.Video-spoty mají 11 základních situací s případnými dalšími variantami se špatnými a správnými verzemi, které jsou zaměřené na pomoc nevidomému s bílou holí nebo s vodicím psem v exteriéru. Kromě jednotlivých situací je vytvořen spot „Poruchy vidění“.S 8 krátkými spoty se mohou cestující setkat v brněnských tramvajích od ledna 2018, každý měsíc se spot vyměňuje, tak aby se všechny postupně prostřídaly. Video-spoty můžete také zhlédnout na webových stránkách www.brno-prorodiny.cz a také jsou na sociálních sítích města Brna. Dále budou od září 2018 pro zájemce k dispozici na výukovém DVD, které si mohou vyzvednout u koordinátora na Odboru zdraví.