Postup při žádosti o vodicího psa

Vodicí pes je pomocníkem bezpečné a rychlé chůze. Za svou oddanou práci si zaslouží dobrou péči a laskavé zacházení.

Pokud jste si jisti, že služba vodicího psa bude pro váš bezpečný pohyb na veřejnosti přínosem, a zároveň se dovedete o něj dlouhodobě starat, kontaktujte nás na tel. 604 603 126 nebo e-mailem: milan.dvorak@vycvikvodicichpsu.cz.

Doporučujeme následující postup:

  1. Kontaktujte Školu pro výcvik vodicích psů. Poskytneme vám informace o službě vodicího psa, způsobu práce s ním, o péči jak domácí tak odborné. Společně zmapujeme prostředí, ve kterém žijete, a ve výběru vhodného plemene i osobnosti psa zohledníme váš obvyklý rytmus života.
  2. Naše škola má platnou akreditaci Mezinárodní federace vodicích psů. Můžete se proto spolehnout na kvalitu výcviku a péči po celou dobu aktivní služby vodicího psa. Zároveň budete mít nárok na přiznání příspěvku na pořízení vodicího psa. Příspěvek můžete získat pouze v případě, že kvalita práce výcvikového subjektu získala certifikát Mezinárodní federace vodicích psů. Inspektoři IGDF v pravidelných auditech kontrolují naši práci i odbornost již od roku 2006.
  3. Absolvujte Kurz prostorové orientace (nácvik chůze s bílou holí) – pořádá např. Tyfloservis, o.p.s.
  4. Vyplňte formulář Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, která se podává na místně příslušném Úřadu práce. Pracovník úřadu žádost zpracuje a společně s dalšími podklady postoupí posudkovému lékaři. Na konci procesu je žadateli vystaveno tzv. Rozhodnutí o příspěvku na zvláštní pomůcku, ve kterém je vyčíslena výše příspěvku. Žadatel může obdržet až 90% ceny psa. Obvyklá 10% spoluúčast žadatele může být i snížena.

Celý proces od podání žádosti až k vystavení Rozhodnutí trvá několik měsíců.

Příspěvek na zvláštní pomůcku vodicího psa řeší zákon č. 329/2011 Sb. O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

V příloze k tomuto zákonu jsou uvedeny kategorie zrakového postižení, na něž se příspěvek vztahuje.

Fandíte nám? Podpořte nás na GIVT.cz!

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód