Postup při žádosti o vodicího psa

Vodicí pes je pomocníkem bezpečné a rychlé chůze. Za svou oddanou práci si zaslouží dobrou péči a laskavé zacházení.

Pokud jste si jisti, že služba vodicího psa bude pro váš bezpečný pohyb na veřejnosti přínosem, a zároveň se dovedete o něj dlouhodobě starat, kontaktujte nás na tel. 604 603 126 nebo e-mailem: milan.dvorak@vycvikvodicichpsu.cz.

Doporučujeme následující postup:

  1. Kontaktujte Školu pro výcvik vodicích psů. Poskytneme vám informace o službě vodicího psa, způsobu práce s ním, o péči jak domácí tak odborné. Společně zmapujeme prostředí, ve kterém žijete, a ve výběru vhodného plemene i osobnosti psa zohledníme váš obvyklý rytmus života.
  2. Naše škola má platnou akreditaci Mezinárodní federace vodicích psů. Můžete se proto spolehnout na kvalitu výcviku a péči po celou dobu aktivní služby vodicího psa. Zároveň budete mít nárok na přiznání příspěvku na pořízení vodicího psa. Příspěvek můžete získat pouze v případě, že kvalita práce výcvikového subjektu získala certifikát Mezinárodní federace vodicích psů. Inspektoři IGDF v pravidelných auditech kontrolují naši práci i odbornost již od roku 2006.
  3. Absolvujte Kurz prostorové orientace (nácvik chůze s bílou holí) – pořádá např. Tyfloservis, o.p.s.
  4. Vyplňte formulář Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, která se podává na místně příslušném Úřadu práce. Pracovník úřadu žádost zpracuje a společně s dalšími podklady postoupí posudkovému lékaři. Na konci procesu je žadateli vystaveno tzv. Rozhodnutí o příspěvku na zvláštní pomůcku, ve kterém je vyčíslena výše příspěvku. Žadatel může obdržet až 90% ceny psa. Obvyklá 10% spoluúčast žadatele může být i snížena.

Celý proces od podání žádosti až k vystavení Rozhodnutí trvá několik měsíců.

Příspěvek na zvláštní pomůcku vodicího psa řeší zákon č. 329/2011 Sb. O poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

V příloze k tomuto zákonu jsou uvedeny kategorie zrakového postižení, na něž se příspěvek vztahuje.

Veřejná sbírka

Pro příspěvky do veřejné sbírky je možné využít platbu prostřednictvím QR kódu zde:

QR kód