Naši lidé

Představení pracovníků Školy pro výcvik vodicích psů a spolku VODICÍ PES, z.s.

  • Milan Dvořák

    Milan Dvořák

    narodil se v Brně, psi jej provázejí životem odmala. Věnoval se sportovní kynologii, v Adamově spoluzakládal cvičiště pro psy. K vodicím psům se dostal náhodnou návštěvou nově se otevírajícího střediska výcviku vodicích psů v Praze. Pracoval tam následujících šest let. Od roku 2000 vede vlastní výcvikovou školu v Brně.

  • Lenka Sedláková

    Ing. Lenka Sedláková

    pochází z Brna, raným mládím ji doprovázel německý ovčák, se kterým se věnovala sportovní kynologii. Ke Škole pro výcvik vodicích psů se připojila na podzim roku 2015.

  • Jaromír Skácel

    Jaromír Skácel

    pečovatel a cvičitel v jedné osobě. Se psy se potkává již hezkou řádku let, od roku 2016 pravidelně i ve Škole pro výcvik vodicích psů.

  •  

    Barbora Pavlíčková

    přidala se k týmu cvičitelů po dlouhé době strávené v roli pečovatele. Pečovatelkou zůstává nadále tak jako kolega Jarek. Jejíma rukama prošlo šest  psů, kteří teď pracují u nevidomých pánů, a aktuálně pečuje o zlatého retrievera Mitche. Přesto její srdce bije hlavně pro královské pudly.

  • Hana Prchalová

    Hana Prchalová

    je od založení jak VODICÍ PES, o.s., tak VODICÍ PES, z.s. jeho předsedou a statutárním orgánem. I ji provází životem pes – chovná fenka Galadriel Goldie z Dražovského hájku – jedna z prvních, která za svůj aktivní život porodila 11 vodicích psů.

  • Lenka Pláteníková

    Mgr. Lenka Pláteníková

    pracuje ve spolku VODICÍ PES, z.s. od roku 2012. Připravuje aktivity pro klienty, kteří využívají v životě k rychlému a bezpečnému pohybu vodicího psa. V organizaci působí také jako fundraiser a PR pracovník. Snaží se o prolínání světa handicapovaných a zdravých lidí a věnuje se osvětě veřejnosti o životě a kontaktu s lidmi s těžkým postižením zraku.

  • Laďka Dvořáková

    Laďka Dvořáková

    spolupracuje se Školou pro výcvik vodicích psů a spolkem VODICÍ PES, z.s. od jejich založení. Věnuje se administrativě a vzájemné koordinaci aktivit Školy pro výcvik vodicích psůa VODICÍ PES, z.s.

  • Marie Venerová

    Marie Venerová

    pochází z Brna, zabývala se klasickou výchovou a výcvikem psů, ve Škole pracovala v letech 2010 – 2014, na jaře 2016 se opět připojila k týmu, a procvičuje s nevidomými klienty a jejich vodicími psy na pravidelných setkáváních.

  • Roman Kabelka

    Mgr. Roman Kabelka

    narodil se v Brně, od narození je nevidomý a sám využívá služeb vodicího psa. Klientem spolku VODICÍ PES, z.s. je od roku 2003 a od roku 2007 spolupracuje s oběma organizacemi na údržbě těchto webových stránek. Rovněž zajišťuje ozvučení soutěží a dalších akcí pořádaných společně jak Školou pro výcvik vodicích psů tak spolkem VODICÍ PES, z.s.