Následná péče

Následná péče je klientům poskytována během celé doby aktivní služby vodicího psa.

Následná péče o člověka s vodicím psem je poskytována prostřednictvím spolku VODICÍ PES, z.s. ve spolupráci se Školou pro výcvik vodicích psů v Brně. Činnost spolku je velmi pestrá a zahrnuje jak odborné procvičování práce vodicích psů, tak další aktivity, které život člověka obohacují a osvěžují. Více informací