O nás

Představení Školy pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka a spolku VODICÍ PES, z.s., cíle a vzájemný vztah.

PŘEDSTAVENÍ

ŠKOLA PRO VÝCVIK VODICÍCH PSŮ, s.r.o. podporuje klienty s těžkým postižením zraku, kteří chtějí uplatňovat svoji samostatnost a nezávislost na okolí prostřednictvím služby vodicích psů. Navzdory svému handicapu chtějí být součástí běžného života společnosti.

Posláním spolku VODICÍ PES, z. s. je podpora klientů, kteří využívají vodicího psa jako kompenzační pomůcku nebo se na jeho využívání připravují, popřípadě o tuto pomůcku žádají. Podpora se týká oblasti osobního rozvoje, samostatného pohybu a řešení individuálních problémů při pohybu tak, aby byli klienti úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu.

Práce Školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o. a VODICÍ PES, z.s. na sebe vzájemně navazují, jsou součástí uceleného spektra služeb poskytovaných lidem s těžkým postižením zraku.

KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTI

Milan Dvořák se výchovou a výcvikem vodicích psů zabývá od roku 1994. V roce 2000 založil školu pro výcvik vodicích psů v Brně. Účastní se veletrhů a odborných konferencí se zaměřením na kompenzační pomůcky pro nevidomé a potřeby pro vodicí psy. Díky spolupráci se zahraničními školami získává nové poznatky ke zdokonalování jednotlivých fází přípravy vodicích psů.

V roce 2006 bylo škole uděleno prestižní členství v Mezinárodní federaci vodicích psů (IGDF) se sídlem ve Velké Británii. Kvalita práce podle standardů IGDF je opakovaně auditována mezinárodními inspektory.

 

Spolek VODICÍ PES, z.s. je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pracovníci spolku jsou školenými sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách, každoročně prohlubují své znalosti prostřednictvím dalších akreditovaných kurzů a seminářů.